Muhammed ibn Hasan esh-Shejbaniu dhe Hadithi

Imam Shafiu ka thënë: “Unë nuk kam parë dikë më elokuent sesa ai (Muhamed ibn Hasan esh-Shejbaniu). Kur e shihja atë duke recituar Kur’anin, mendoja se Kur’ani është zbritur në gjuhën e tij.” Ai po ashtu ka thënë, “Unë nuk kam parë dikë më inteligjent sesa Muhammed ibn el-Hasani.”

Continue reading

Shejh ul Islam Mustafa Sabri Pasha

1000938_10151542642412455_2131359418_n

Shejh Mustafa Sabri Pasha, shejhu’l-Islami i fundit i Halifatit Osman, ishte një prej gjenive më të mëdhenj të filozofisë teologjike të shekullit të 20-të, ndonëse mjeshtëria e tij përfshinte të gjitha shkenca tradicionale të civilizimit islam. Continue reading