Të ushqyerit (gjidhënia) e Pejgamberit (s.a.v.s.)

Atij (s.a.v.s.) i ka dhënë gji Halimah el-Hudhelijjeh, e bija e Ebu Dhu’ejb. Gjersa ishte në përkujdesjen e Halimes, ndodhi ngjarja e hapjes së gjoksit të tij, kur kraharori i tij u mbush me urtësi e besim; dhe pas kësaj u largua hisja e shejtanit[15] nga ai. Continue reading

Gjenealogjia e Pejgamberit (s.a.v.s.)

Ai është Muhammedi,200px-Muhammad ibn (i biri i) Abdullah, ibn Abdul-Muttalib, ibn Hashim, ibn AbdMenaf, ibn Kusejj, ibn Kilab, ibn Murreh, ibn Kaab, ibn Lu-ejj, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nedr, ibn Kinaneh, ibn Huzejmeh, ibn Mudrikeh, ibn Iljas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Me’ad, ibn Adnan. Continue reading