Akaidi i Imam es-Senusij

Umm el-Berahin

Imam Ebu Abdullah es-Senusij (830-895H).

 Përktheu: Fatih Ibrahimi

[Ky është versioni i parë i përkthimit, dhe jemi të vetëdijshëm për gabimet dhe lëshimet e mundshme. Nëse vëreni gabime, ose keni paqartësi rreth ndonjërës pikë, na tregoni në komente, që të shtojmë përkthimin nga komentimet mbi këtë vepër.]

 Akaidi i Imam Senusiut

I gjithë lavd-falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi Resulullahun. Continue reading