Fëmijëria e Pejgamberit (s.a.v.s.)

200px-MuhammadBabai i tij ndërroi jetë, kur ai (s.a.v.s.) ishte ende në barkun e nënës së tij. Është thënë po ashtu që ai (s.a.v.s.) ishte dy, shtatë ose njëzetetetë muaj (kur i vdiq babai).[20] Continue reading

Të ushqyerit (gjidhënia) e Pejgamberit (s.a.v.s.)

Atij (s.a.v.s.) i ka dhënë gji Halimah el-Hudhelijjeh, e bija e Ebu Dhu’ejb. Gjersa ishte në përkujdesjen e Halimes, ndodhi ngjarja e hapjes së gjoksit të tij, kur kraharori i tij u mbush me urtësi e besim; dhe pas kësaj u largua hisja e shejtanit[15] nga ai. Continue reading

Gjenealogjia e Pejgamberit (s.a.v.s.)

Ai është Muhammedi,200px-Muhammad ibn (i biri i) Abdullah, ibn Abdul-Muttalib, ibn Hashim, ibn AbdMenaf, ibn Kusejj, ibn Kilab, ibn Murreh, ibn Kaab, ibn Lu-ejj, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nedr, ibn Kinaneh, ibn Huzejmeh, ibn Mudrikeh, ibn Iljas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Me’ad, ibn Adnan. Continue reading

Imam Alaudin el-Haskefi (1025-1088H)

Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ali bin Abdirrahman Muhamed bin Xhemaluddin bin Hasan bin Zejnilabidin el-Hisni el-Etheri ed-Dimeshki, i njohur si Alaudin el-Haskefi. Ai ishte muftiu i hanefive të Damaskut, usulist, muhadith, mufesir dhe gramaticient. Lindi në Damask, në vitin 1025H/1616 dhe vdiq po aty në moshën 63 vjeçare, më 10 Sheval 1088H/1677. U varros në varrezën “Babu’s-saghir”. Continue reading